26 Juni 2008: VRIJSPRAAK VOOR TREKT UW PLANT

RolStoel


Beste mensen,


Vandaag, donderdag 26 juni 2008, zijn de vzw Trekt Uw Plant en 5 van
haar leden vrijgesproken van strafvervolging voor het opzetten van een
cannabisplantage.


Op 27 juli 2006 plantten wij, met toelating van de stedelijke
autoriteiten en de politie, in de Kruidtuin in Antwerpen een
cannabiszaadje in de grond dat zou uitgroeien tot een moederplant. Op 12
december 2006 werd weeral in de Kruidtuin en weerom met toelating van de
stedelijke autoriteiten en de politie door 6 leden van Trekt Uw Plant
een stekje geknipt van deze moederplant. De 6 plantjes vormden de eerste
gemeenschappelijke cannabisplantage van de vzw, op basis van het
principe 1 plant per volwassen lid.


Trekt Uw Plant heeft met deze plantage een concrete invulling willen
geven aan de mogelijkheid die door de Belgische wetgeving is geschapen
om cannabis voor eigen gebruik te kweken. In januari 2005 is een
ministeriële richtlijn uitgevaardigd, volgens welke het bezit van max. 3
gram cannabis en 1 cannabisplant niet langer wordt vervolgd.


Bij het opzetten van de plantage heeft Trekt Uw Plant de bepalingen van
de ministeriële richtlijn stipt gevolgd. Toch ging het parket tot
vervolging over.


Eind oktober 2006 werd een lid van Trekt Uw Plant mondeling aangesproken
door iemand van het parket van Antwerpen, die hem waarschuwde voor het
feit dat datgene wat de vzw van plan was te doen (en uiteindelijk heeft
gedaan) tot een maximale gevangenisstraf van 5 jaar zou kunnen leiden.


In de behandeling van de rechtszaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg
op 27 maart 2007 eiste substituut-procureur Lins max. 80 uur werkstraf
tegen de leden van Trekt Uw Plant, en vroeg om ontbinding van de vzw die
in zijn ogen omschreven kon worden als criminele organisatie.


De rechtbank van eerste aanleg oordeelde uiteindelijk dat de vzw geen
criminele organisatie is en veroordeelde de leden alleen maar voor het
bezit van cannabis.


Op 12 juni 2008, tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep
heeft, in een onverwachte wending die iedereen die de zaak van dichtbij
volgt met stomheid heeft geslagen, het Openbaar Ministerie aangekondigd,
dat zij de strafvordering tegen de leden van Trekt Uw Plant zal laten
vallen wegens verjaring.


Deze "verjaring" is door het Openbaar Ministerie zelf uitgelokt door
tijdens de eerste zitting in hoger beroep op 24 januari 2008, toen van
verjaring nog geen sprake was, om 5 maanden uitstel van de zaak te
vragen. Het is het achterpoortje dat het Openbaar Ministerie nu gekozen
heeft om haar nederlaag in deze zaak te verdoezelen. Justitie heeft
afgeklopt maar is het debat over de kernvraag - is het telen van
cannabis voor eigen gebruik nu vervolgbaar ja of nee - uit de weg gegaan.


Deze uitspraak komt neer op een vrijspraak. Het Openbaar Ministerie
stopt de vervolging die zij tegen ons heeft ingezet. Dit is een politiek
signaal dat de ministeriële cannabisrichtlijn van 2005, volgens welke
het bezit van max. 3 gram cannabis en een plant voor persoonlijk gebruik
niet vervolgd worden, nog altijd geldig is en toegepast kan worden. Uit
dit vonnis concluderen we dat de acties van Trekt Uw Plant volledig
passen binnen de ministeriële richtlijn en dat deze acties in het
vervolg kunnen worden toegelaten.


Wij beraden ons nu over de volgende stappen die de vzw Trekt Uw Plant
gaat nemen. Nieuwe acties volgen in het najaar.Joep Oomen / Philippe De Craene


TREKT UW PLANT (vzw )
Lange Lozanastraat 14
2018 Antwerpen
Tel. 03 293 0886
GSM: 0495-122644 / 0494 - 807350
E-mail:info@encod.org
Website: www.trektuwplant.be
--


HaRdCOREhARMREdUCER
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore 
Blog Directory - Blogged