Trekt Uw Plant

26 Juni 2008: VRIJSPRAAK VOOR TREKT UW PLANT

RolStoel


Beste mensen,


Vandaag, donderdag 26 juni 2008, zijn de vzw Trekt Uw Plant en 5 van
haar leden vrijgesproken van strafvervolging voor het opzetten van een
cannabisplantage.


Op 27 juli 2006 plantten wij, met toelating van de stedelijke
autoriteiten en de politie, in de Kruidtuin in Antwerpen een
cannabiszaadje in de grond dat zou uitgroeien tot een moederplant. Op 12
december 2006 werd weeral in de Kruidtuin en weerom met toelating van de
stedelijke autoriteiten en de politie door 6 leden van Trekt Uw Plant
een stekje geknipt van deze moederplant. De 6 plantjes vormden de eerste
gemeenschappelijke cannabisplantage van de vzw, op basis van het
principe 1 plant per volwassen lid.


Trekt Uw Plant heeft met deze plantage een concrete invulling willen
geven aan de mogelijkheid die door de Belgische wetgeving is geschapen
om cannabis voor eigen gebruik te kweken. In januari 2005 is een
ministeriële richtlijn uitgevaardigd, volgens welke het bezit van max. 3
gram cannabis en 1 cannabisplant niet langer wordt vervolgd.


Bij het opzetten van de plantage heeft Trekt Uw Plant de bepalingen van
de ministeriële richtlijn stipt gevolgd. Toch ging het parket tot
vervolging over.


Eind oktober 2006 werd een lid van Trekt Uw Plant mondeling aangesproken
door iemand van het parket van Antwerpen, die hem waarschuwde voor het
feit dat datgene wat de vzw van plan was te doen (en uiteindelijk heeft
gedaan) tot een maximale gevangenisstraf van 5 jaar zou kunnen leiden.


In de behandeling van de rechtszaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg
op 27 maart 2007 eiste substituut-procureur Lins max. 80 uur werkstraf
tegen de leden van Trekt Uw Plant, en vroeg om ontbinding van de vzw die
in zijn ogen omschreven kon worden als criminele organisatie.


De rechtbank van eerste aanleg oordeelde uiteindelijk dat de vzw geen
criminele organisatie is en veroordeelde de leden alleen maar voor het
bezit van cannabis.


Op 12 juni 2008, tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep
heeft, in een onverwachte wending die iedereen die de zaak van dichtbij
volgt met stomheid heeft geslagen, het Openbaar Ministerie aangekondigd,
dat zij de strafvordering tegen de leden van Trekt Uw Plant zal laten
vallen wegens verjaring.


Deze "verjaring" is door het Openbaar Ministerie zelf uitgelokt door
tijdens de eerste zitting in hoger beroep op 24 januari 2008, toen van
verjaring nog geen sprake was, om 5 maanden uitstel van de zaak te
vragen. Het is het achterpoortje dat het Openbaar Ministerie nu gekozen
heeft om haar nederlaag in deze zaak te verdoezelen. Justitie heeft
afgeklopt maar is het debat over de kernvraag - is het telen van
cannabis voor eigen gebruik nu vervolgbaar ja of nee - uit de weg gegaan.


Deze uitspraak komt neer op een vrijspraak. Het Openbaar Ministerie
stopt de vervolging die zij tegen ons heeft ingezet. Dit is een politiek
signaal dat de ministeriële cannabisrichtlijn van 2005, volgens welke
het bezit van max. 3 gram cannabis en een plant voor persoonlijk gebruik
niet vervolgd worden, nog altijd geldig is en toegepast kan worden. Uit
dit vonnis concluderen we dat de acties van Trekt Uw Plant volledig
passen binnen de ministeriële richtlijn en dat deze acties in het
vervolg kunnen worden toegelaten.


Wij beraden ons nu over de volgende stappen die de vzw Trekt Uw Plant
gaat nemen. Nieuwe acties volgen in het najaar.Joep Oomen / Philippe De Craene


TREKT UW PLANT (vzw )
Lange Lozanastraat 14
2018 Antwerpen
Tel. 03 293 0886
GSM: 0495-122644 / 0494 - 807350
E-mail:info@encod.org
Website: www.trektuwplant.be
--


HaRdCOREhARMREdUCER
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore26 juni; Persconferentie TrektUwPlant Antwerpen


Geachte journalist,

Hierbij wordt U uitgenodigd voor een persconferentie die zal
plaatsvinden op donderdag 26 juni, vanaf 12 uur, in Café Bolivar,
Bolivarplaats, Antwerpen

Deze persconferentie wordt georganiseerd door de vzw Trekt Uw Plant.

Onderwerp:

Op donderdag 26 juni om 9 uur valt aan de Waalse Kaai in Antwerpen het
vonnis voor het Hof van Beroep in de zaak 'Trekt Uw Plant".

Bij de behandeling van deze zaak op donderdag 12 juni jongstleden is
gebleken dat er een vrijspraak in de lucht hangt. In een onverwachte
wending heeft de advocaat-generaal toegegeven dat het in bezit hebben
van een cannabisplant voor persoonlijk gebruik een overtreding is die
niet in aanmerking komt voor vervolging.

De leden van Trekt Uw Plant zullen op 26 juni dan ook naar alle
waarschijnlijkheid worden vrijgesproken.

Op de persconferentie zullen aanwezig zijn: Philippe De Craene en Joep
Oomen, bestuursleden Trekt Uw Plant.

Plaats: Café ´Bolivar', Bolivarplaats, Antwerpen
Datum: 26 juni
Tijdstip: 12.00 uur


TREKT UW PLANT (vzw )
Lange Lozanastraat 14
2018 Antwerpen
Tel. 03 293 0886
GSM: 0495-122644 / 0494 - 807350
E-mail:info@encod.org
Website: www.trektuwplant.be

HaRdCOREhARMREdUCER
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCoreVRIJSPRAAK VOOR TREKT UW PLANT?
Donderdag 12 juni 2008 om 9 uur diende voor het Hof van Beroep aan de Waalse Kaai in Antwerpen het hoger beroep dat werd aangespannen door de vzw Trekt Uw Plant tegen de veroordeling die vorig jaar werd uitgesproken tegen de vzw en 5 van haar leden.

De zaak nam een verrassende wending toen namens het Openbaar Ministerie de advocaat-generaal vrijspraak vorderde op grond van verjaring van de feiten...

Volgens hem kon Trekt Uw Plant enkel de teelt van cannabisplanten ten laste worden gelegd, en wordt dit niet als een misdrijf maar als een overtreding gezien, waarvoor alleen politiestraffen (boetes of taakstraffen) worden opgelegd. Omdat deze overtreding inmiddels verjaard is (1,5 jaar na de feiten) vordert hij vrijspraak....

Op het eerste gezicht lijkt dit een truc om niet tot de grond van de zaak te komen: het Openbaar Ministeri heeft in januari 2008 zelf gevraagd om uitstel van behandeling van de zaak met 5 maanden, mogelijk om de verjaring te kunnen pleiten en zo van de zaak af te zijn.

Maar in feite zou dit wel betekenen dat het bezit van 1 plant door volwassenen toch tot op het hoogste niveau wordt gedoogd....

Op 26 juni volgt de uitspraak, maar gezien het feit dat het hof van hoger beroep onze advocaat niet eens aan het woord heeft gelaten (die dus zijn hele verdediging voor niets heeft voorbereid) is de vrijspraak vrijwel zeker.

We moeten ons nu gaan beraden over wat dit concreet betekent voor de vzw en onze werking....

Waar ging het ook weer om?

De Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg oordeelde op 25 april 2007 dat de vzw en haar leden schuldig waren aan het bezit, vervaardigen, verkopen of aanschaffen van cannabis. Op 12 december 2006 hadden de leden van de vzw een gemeenschappelijke plantage gepresenteerd, die vervolgens in beslag werd genomen door de politie. Daarbij werden een moederplant en 5 stekjes aangetroffen, die geen van alle oogstklaar waren. Wettelijk gezien was er dus geen sprake van cannabis.

Trekt Uw Plant heeft met deze plantage een concrete invulling willen geven aan de mogelijkheid die door de Belgische wetgeving is geschapen om cannabis voor eigen gebruik te kweken. In januari 2005 is een ministeriële richtlijn uitgevaardigd, volgens welke het bezit van max. 3 gram cannabis en 1 cannabisplant niet langer wordt vervolgd.

Het zelf of in clubverband kweken van cannabis voor eigen gebruik (zonder dat er sprake is van enige vorm van handel) is op dit moment de enige manier om binnen de wet aan cannabis te geraken. Trekt Uw Plant wil dit met haar acties aantonen, en dit is door het optreden van het gerecht en de veroordeling door de rechtbank van eerste aanleg gedwarsboomd.

Daardoor krijgt het proces tegen Trekt Uw Plant een politiek karakter. In feite staat hier de rechtsstaat terecht. De vervolging en veroordeling van Trekt Uw Plant komt neer op een sabotage van de ministeriële richtlijn van 2005, die na 8 jaar van politieke discussies tot stand is gekomen. De politiek was het daarmee eens geworden over het buiten vervolging stellen van de kweek voor eigen gebruik. Door dat politieke akkoord te negeren plaatst het gerecht het parlement buitenspel. De enige die daarvan profiteren zijn de criminele organisaties, die hiermee een belangrijke concurrent op de markt voor cannabis uitgeschakeld zien.

In de afgelopen maanden is goed te zien wat de gevolgen zijn van het gebrek aan regulering van de cannabismarkt. De ongebreidelde repressie tegen cannabistelers en –gebruikers drijft de markt steeds verder in de richting van de criminele organisaties, die zich niets gelegen laten liggen aan leeftijdsgrenzen, kwaliteitscontrole, gezondheids- of veiligheidsnormen. Zo is het versnijden van cannabis met schadelijke produkten zoals glas, verf, zand etc. een typische praktijk van deze organisaties.

Trekt Uw Plant functioneert via het principe van een zogenaamde Cannabis Social Club, waarbij de leden gezamenlijk de teelt van hun cannabis voor eigen gebruik organiseren, zonder dat sprake is van enige vorm van handel. Het concept van deze Cannabis Social Clubs functioneert al enkele jaren in Spanje, waar zij door de autoriteiten wordt gedoogd. Niet toevallig is Spanje dan ook naast Nederland (waar al ruim 30 jaar het systeem van de coffeeshops bestaat) het enige Europese land waar nauwelijks signalen zijn van de aanwezigheid van vervuilde cannabis op de markt. Door het toelaten van kweek voor eigen gebruik wordt dit risico geminimaliseerd.

Lees ook het verweer van de advocaat van Trekt Uw Plant


HardCoreDrugUserActivismMix

Fasten your seatbelt!!!
DrugUsersNeverQuit!

Last week - June 8-11, 2008 - Drug User Activists were active in the UN building in New York, and out side with protests at the Thai Embassy against the announced 2nd drug war in Thailand. The video is a compilation of Civil Society Drug User Activists who were active during last weeks United Nations High-Level Meeting on AIDS.

Drug User Activists waren de afgelopen week actief in New York, zowel in het VN gebouw tijdens de High-Level Meeting on AIDS als buiten met protest tegen onder andere de Thaise regering aan de Thaise ambassade ivm de aangekondigde tweede "drug War". De foto-video collage laat zien waar de verenigde DU-Activists zoal mee bezig waren.

OM vordert vrijspraak in proces Trekt Uw Plant


12/06/08

Op het proces in beroep van de vzw Trekt Uw Plant en vijf van haar leden heeft het openbaar ministerie vandaag zelf de vrijspraak gevraagd, omdat de strafvordering verjaard is.

Teelt cannabis
De procureur vond dat de feiten geherkwalificeerd dienden te worden van 'bezit en handel van cannabis' naar het 'telen van cannabis voor eigen gebruik'. Het eerste is een wanbedrijf met een verjaringstermijn van vijf jaar, het tweede een overtreding met een verjaringstermijn van een jaar en die is inmiddels al verstreken.

Legale plantage
De vzw Trekt Uw Plant werd in 2006 opgericht met de bedoeling om de eerste legale cannabisplantage op te richten. In december van dat jaar stelden ze hun eerste cannabisplant voor aan het publiek. Met de stekjes wilden ze een plantage op poten zetten in Antwerpen, waar ieder lid zijn plant voor eigen gebruik kon oogsten. De politie stak daar echter een stokje voor en nam alles in beslag.

In eerste aanleg kregen drie leden en de vzw zelf een opschorting, twee andere leden moesten een boete van 82,5 euro betalen. (belga/ka)

Donderdag 12 juni 2008: hoger beroep Trekt Uw Plant

6 Juni 2008
PERSBERICHT TREKT UW PLANT
Donderdag 12 juni 2008 om 9 uur dient voor het Hof van Beroep aan de
Waalse Kaai in Antwerpen het hoger beroep dat werd aangespannen door de
vzw Trekt Uw Plant tegen de veroordeling die vorig jaar werd
uitgesproken tegen de vzw en 5 van haar leden.

De Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg oordeelde op 25 april 2007 dat
de vzw en haar leden schuldig waren aan het bezit, vervaardigen,
verkopen of aanschaffen van cannabis. Op 12 december 2006 hadden de
leden van de vzw een gemeenschappelijke plantage gepresenteerd, die
vervolgens in beslag werd genomen door de politie. Daarbij werden een
moederplant en 5 stekjes aangetroffen, die geen van alle oogstklaar
waren. Wettelijk gezien was er dus geen sprake van cannabis.

Trekt Uw Plant heeft met deze plantage een concrete invulling willen
geven aan de mogelijkheid die door de Belgische wetgeving is geschapen
om cannabis voor eigen gebruik te kweken. In januari 2005 is een
ministeriële richtlijn uitgevaardigd, volgens welke het bezit van max. 3
gram cannabis en 1 cannabisplant niet langer wordt vervolgd.

Het zelf of in clubverband kweken van cannabis voor eigen gebruik
(zonder dat er sprake is van enige vorm van handel) is op dit moment de
enige manier om binnen de wet aan cannabis te geraken. Trekt Uw Plant
wil dit met haar acties aantonen, en dit is door het optreden van het
gerecht en de veroordeling door de rechtbank van eerste aanleg gedwarsboomd.

Daardoor krijgt het proces tegen Trekt Uw Plant een politiek karakter.
In feite staat hier de rechtsstaat terecht. De vervolging en
veroordeling van Trekt Uw Plant komt neer op een sabotage van de
ministeriële richtlijn van 2005, die na 8 jaar van politieke discussies
tot stand is gekomen. De politiek was het daarmee eens geworden over het
buiten vervolging stellen van de kweek voor eigen gebruik. Door dat
politieke akkoord te negeren plaatst het gerecht het parlement
buitenspel. De enige die daarvan profiteren zijn de criminele
organisaties, die hiermee een belangrijke concurrent op de markt voor
cannabis uitgeschakeld zien.

In de afgelopen maanden is goed te zien wat de gevolgen zijn van het
gebrek aan regulering van de cannabismarkt. De ongebreidelde repressie
tegen cannabistelers en -gebruikers drijft de markt steeds verder in de
richting van de criminele organisaties, die zich niets gelegen laten
liggen aan leeftijdsgrenzen, kwaliteitscontrole, gezondheids- of
veiligheidsnormen. Zo is het versnijden van cannabis met schadelijke
produkten zoals glas, verf, zand etc. een typische praktijk van deze
organisaties.

Trekt Uw Plant functioneert via het principe van een zogenaamde Cannabis
Social Club, waarbij de leden gezamenlijk de teelt van hun cannabis voor
eigen gebruik organiseren, zonder dat sprake is van enige vorm van
handel. Het concept van deze Cannabis Social Clubs functioneert al
enkele jaren in Spanje, waar zij door de autoriteiten wordt gedoogd.
Niet toevallig is Spanje dan ook naast Nederland (waar al ruim 30 jaar
het systeem van de coffeeshops bestaat) het enige Europese land waar
nauwelijks signalen zijn van de aanwezigheid van vervuilde cannabis op
de markt. Door het toelaten van kweek voor eigen gebruik wordt dit
risico geminimaliseerd.Contact:


TREKT UW PLANT

http://www.trektuwplant.be


Philippe Decraene / Joep Oomen /Kris Verdonck

Lange Lozanastraat 14

2018 Antwerpen

info@encod.org

Tel. +32 3 293 0886 / +32 495 122 644 (Joep) / 0494 807 350 (Philippe) 
Blog Directory - Blogged